Concept | duurzaamheid

Architectuur Lokaal | Energiek hart Oud Ittersum (Zwolle Zuid)

 

De gemeente Zwolle wil met bewoners en ondernemers in gesprek blijven over toekomstige opgaven in Zwolle-Zuid. Daarom heeft de gemeente in 2016 met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een ontwerpatelier opgezet. Om een passend toekomstscenario voor de wijk te kunnen ontwikkelen zijn er eerst uitgebreide gesprekken met bewoners en belanghebbenden gevoerd.

De toekomstvisie voor Zwolle-Zuid zou moeten gaan over de transformatie naar een duurzame wijk. In dit voorbeeldscenario wordt een energiezuinige buurt met een sterke sociale cohesie ontwikkeld. Hiernaast wordt er bij duurzame ontwikkelingen een tussenniveau georganiseerd, dat nu ontbreekt. Deze twee uitgangspunten vormen de basis voor het toekomstscenario ‘Energiek hart Oud Ittersum’.

In de gesprekken met buurtbewoners bleek dat de wijk Oud Ittersum over een goed sociaal netwerk en sterke sociale cohesie beschikt. Interessant is de vraag hoe je een sociaal duurzame wijk naar een ruimtelijk duurzame wijk kunt transformeren. Om de impact van dit idee te onderzoeken wordt een scenario geschetst waarbij de buurt volledig autonoom wordt in zijn energievoorziening. Hiervoor wordt een energiecoöperatie opgericht. Door slim collectief gebruik van duurzame toepassingen zal de impact groter zijn. Woningen die georiënteerd zijn op de zon kunnen energie leveren aan woningen die minder geschikt zijn voor zonnepanelen. Woningen kunnen gezamenlijk worden na-geïsoleerd. Belangrijke publieke voorzieningen in de buurt, zoals de tennisclub en de sporthal, krijgen gratis energie van de coöperatie waardoor ze dit geld kunnen steken in projecten voor de buurt. Als je elkaar letterlijk van energie voorziet, versterkt dat de sociale cohesie.

Ook wordt er een nieuwe ontmoetingsplaats en kenniscentrum gebouwd om duurzaamheid te promoten. De pilot in Oud Ittersum kan als voorbeeld dienen voor andere buurten in Zwolle-Zuid en creëert kennis en een groter bewustzijn voor duurzame toepassingen. Grotere vraag naar duurzame producten verlaagt uiteindelijk de kosten waardoor investeringen eerder terugverdiend worden.


Projectinformatie

     locatie: Zwolle, NL
     opdrachtgever: Architectuur Lokaal

... ... ...