Concept | stedenbouw

Aarhus | Anders wonen, werken en genieten aan de Deense haven

 

Een aantrekkende woningmarkt; wat hebben we dat gemist de afgelopen jaren. Inmiddels staat als een paal boven water dat de woningmarkt weer aantrekt. Iedereen staat in de startblokken of is al een sprintje aan het trekken om de woningmarkt weer te ‘upgraden’. Goed nieuws, óók voor de middeninkomens……

Op dit moment wordt een belangrijke groep nog niet bediend door de aantrekkende woningmarkt in Stad: de ‘middengroep’. Dertigers die het de afgelopen jaren niet makkelijk hebben gehad, maar die toch door hun inventiviteit, creativiteit en ondernemerschap (o.a. ZZP’ers) het hoofd boven water hebben weten te houden. Dertigers die stedelijk wonen prefereren boven het landelijk gebied, die houden van duurzame oplossingen, graag interactie hebben met de mensen om zich heen, maar ook individueel ‘hun ding doen’. Dertigers die werken, wonen en genieten, hebben weten te verheffen tot een nieuwe levensvorm. Maar niet alleen de ‘dertigers’ vallen op dit moment qua wonen tussen de wal en het schip. Ook de 55+’ers en de jonge gezinnen met kinderen dreigen de stad te verlaten bij gebrek aan passende woningen. Die middengroep heeft Groningen echter hard nodig en niet alleen als motor van de economie. Daarom slaan Rizoem, Sandra Grabs architectuur en MDLandschapsarchitecten de handen ineen. Kwaliteit van leven integreren met wonen, werken, bouwen en financieren; ze laten graag zien hoe het anders kan én hoe het passend kan.

De toekomstige bewoners/gebruikers waar het hier om gaat, zijn niet over één kam te scheren. Werken, wonen en gemeenschappelijkheid is voor deze groep steeds meer functioneel verweven. Daarnaast vraagt iedere levensfase om andere woonkwaliteiten. Het leveren van een x-aantal standaard huizen is eigenlijk niet meer van deze tijd. Bovendien is er geen onbeperkte hoeveelheid kavels voor handen: wonen in de stad is slim omgaan met de ruimte in de stad. Anders denken dus. Niet meer in vierkante meters, maar in ‘ruimten’. Ruimten met ‘overmaat’: minder vierkante meters, maar méér kubieke meters. Kubieke meters die individueel in te richten zijn, die letterlijk de vrijheid geven voor een eigen invulling. Passend bij iedere leefstijl én bij ieders budget. Individualiteit in woonruimte, maar gemeenschappelijkheid in de ‘andere’ ruimte: de ruimte waar je elkaar ontmoet, inspireert en (re)creëert. Wonen stopt immers niet bij de voordeur: je bent samen betrokken bij je directe leefomgeving.


Projectinformatie

     locatie: Groningen, NL
     opdrachtgever: platform GRAS
     samenwerkingspartners: LAOS, Rizoem

... ... ...