Concept | Stedenbouw en Architectuur

Nieuw leven in de kerk | transformatie kerkgebouw

 

De afgelopen decennia zijn er tal van kerken buiten gebruik geraakt. Het zijn doorgaans prachtige gebouwen die kwaliteit en identiteit aan hun omgeving geven. Behoud van de kerkgebouwen is wenselijk maar alleen realistisch als er een nieuwe bestemming voor gevonden wordt. Welke nieuwe bestemming kunnen deze bijzondere en gewaardeerde gebouwen voor sloop behouden?

De kerk aan de Vondellaan is een voorbeeld van een prachtig kerkgebouw uit de jaren zestig. Gelegen aan een van de hoofdwegen in een stempelwijk maakt de kerk deel uit van een cluster van voorzieningen en bijzondere gebouwen. Het gebouw is een prachtig voorbeeld van een naoorlogse kerk; een eenvoudig hoofdvolume staat vrij op de hoek in het groen. Door de mooie compositie van grote gevelvlakken heeft het gebouw een serene uitstraling. Het enige ornament van het gebouw is te vinden bij de raamvlakken.

In 2010 is de kerk buiten gebruik geraakt en stond vier jaar lang leeg. Er waren in deze periode ongetwijfeld andere genootschappen en geïnteresseerden die het gebouw weer in gebruik wilden nemen. Waarschijnlijk was het beschikbare budget de beperkende factor om zo’n groot gebouw te kunnen bekostigen. Investeerders uit de vrije markt hebben dat budget wel. Zo was er een partij die appartementen voor verhuur in de kerk wilde gaan maken. Voorwaarde voor verkoop aan de ontwikkelaar was een positief welstandsadvies.

Welstand zag een transformatie naar appartementen alleen zitten wanneer de essentie en charme van het kerkgebouw behouden bleef. Het oorspronkelijke plan van de ontwikkelaar deed onvoldoende recht aan het kerkgebouw en is daarom meerdere keren afgekeurd. Dit heeft geleid tot een opdracht voor ons. Op basis van een stedenbouwkundige analyse en onderzoek naar hoe het programma passend bij het gebouw en met een waardige nieuwe gevelcompositie ingepast kan worden konden we welstand snel overtuigen.

Er zijn dertien unieke appartementen in de kerk gerealiseerd. De appartementen worden ontsloten via een lichte centrale hal. De hoogte van de kerkzaal en de wens om de nieuwe vloeren niet pal voor de grote kerkramen langs te laten lopen waren de aanleiding voor het ontwerp van ongewoon ruimtelijke appartementen. De verschillende woonruimten van de appartementen zijn over twee, soms zelfs over drie verdiepingen verspreidt. Helaas liggen het door welstand enthousiast ontvangen plan en de uitvoering daarvan niet in elkaars verlengde.


Projectinformatie

     locatie: Groningen, NL
     opdrachtgever: ontwikkelaar
     samenwerkingspartners: Marc Bos, Michel Spekreijse

... ... ... ... ... ...