Concept | Stedenbouw

Nieuw clubgebouw scouting | co-creatie en haalbaarheidsstudie

 

Scouting De Voerman had al sinds geruime tijd de wens voor een eigen clubgebouw. Eind 2011 maakten we kennis met met De Voerman; we zijn toen gevraagd om samen met de scouts binnen het concept van “1 dag architect” over een eigen gebouw na te denken.

Na een introductie door de jongste scouts over wat scouting allemaal inhoudt hebben we samen met de hele groep een programma van wensen opgesteld. Naast hun programmatische wensen waren er ook direct ideeën over een drietal gebouwvormen: een compacte vierkantvorm, een u-vorm en een organische vorm. Terwijl de jongere scouts van deze vormen prachtige maquettes, aangevuld met al hun creatieve dromen, maakten, gingen de oudere scouts op de door hen gewenste locatie voor het gebouw aan de slag. Door met de palen, die zo kenmerkend voor de scoutingactiviteiten zijn, alvast een mogelijke contour van het gebouw uit te zetten was de droom van het eigen gebouw bijna tastbaar.

Een van de doelen van het “1 dag architect” project was daarnaast om te onderzoeken hoe haalbaar een eigen clubgebouw zou zijn. Hiervoor is het enthousiasme van de leden niet genoeg. Vandaar dat we opdracht hebben gekregen voor het maken van een schetsontwerp waarmee fondsen voor de nieuwbouw geworven zouden kunnen worden. Dit schetsontwerp is gebaseerd op de essentie van scouting en het programma van wensen zoals door de leden geformuleerd. Ook de gewenste gebouwvormen zijn onderzocht en verder door ontworpen. Het ontwerponderzoek heeft geleid tot het architectonisch concept: harde schil - zachte kern.

Harde schil - zachte kern gaat over een gebouw met twee gezichten: richting de wijk een gebouw van stoer materiaal (bv cortenstaal) en stoere vormgeving, richting het landschap een open en zacht gebouw van hout en veel glas.


Projectinformatie

     locatie: Groningen, NL
     opdrachtgever: Scouting De Voerman
     samenwerkingspartners: Marc Bos

... ... ... ... ... ...