Concept | Stedenbouw

Playfull Paddepoel - Stedelijke strategie voor meer gezondheid

 

Kunnen we met stedenbouwkundige middelen de gebouwde omgeving zo inrichten dat deze beter voor de mens zorgt? Kan de wijk waarin je woont je gezonder maken?

Het begrip gezondheid is aan het veranderen. ‘Gezond’ betekend niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar wordt tegenwoordig veel meer gezien als algeheel welbevinden. Dit welbevinden is een combinatie van de lichamelijke gesteldheid met ons geestelijke welzijn.

Daarnaast is er steeds meer kennis over de relatie van gezondheid met de omgeving waarin we wonen en werken. Om deze kennis in een notendorp samen te vatten: als de omgeving gezond gedrag onmogelijk of alleen door extra inspanning mogelijk maakt dan zijn de mensen in deze omgeving minder gezond. In een woonwijk bijvoorbeeld waar bij het ontwerp van de wijk de auto centraal stond zijn mensen gemiddeld minder gezond en hebben een lagere levensverwachting.

De naoorlogse stempelwijken zijn zulke wijken. Daarom was de opdracht van de summerschool van de RUG in 2019 het ontwikkelen van een strategie juist voor deze wijken.

Samen met Syed Arish Haider en Puck Brouwers hebben we de strategie Playfull Paddepoel bedacht. Playfull Paddepoel is een strategie die inzet op de kracht van het spel: ontdek als ontwerper en overheid samen met de bewoners van de wijk spelenderwijs waar de kansen voor gezonder gedrag liggen. Is het prettig om in de wijk te wandelen? Zijn er genoeg speelplekken maar ook rustplekken voor oudere bewoners? Hoe goed zijn de verbindingen met leuke plekken zoals bij het water of in het park? Creëer, wanneer je toch al een ingreep in de openbare ruimte doet, vooral aanleidingen om te spelen, juist ook voor volwassen. Want wie speelt is gelukkiger en gelukkigere mensen zijn gezonder.


Projectinformatie

     locatie: Groningen, NL
     opdrachtgever: RUG Summer School
     samenwerkingspartners: Syed Arish Haider, Puck Brouwers

... ... ... ...